Målesystemer


Målesystemer bruges til at overvåge prototyper eller eksisterende anlæg i en testopstilling f.eks. for vibration, last, temperatur, hastighed eller acceleration.

Distribuerede målesystemer er større og mere avancerede målesystemer som samler store mængder data. De tilgår med en høj hastighed (op til 1.000 Hz) fra mange og forskelligartede kilder.

Et eksempel kan være dataopsamling i vindmøller, hvor der indsamles data om last, vindhastighed, temperatur, vibration, ydelse og omdrejningshastighed til brug for certificering og kontrol af, om møllen yder som forudsat.

Metrotech kan designe og implementere distribuerede målesystemer og analysere data. Og kan efter jeres behov tage sig af de følgende opgaver:

  • Definere kravspecifikationerne til målesystemet
  • Vurdere måleusikkerhed
  • Designe målesystemet
  • Udvikling af hard- & software til dataopsamling
  • Indkøb / implementering af hardware
  • Support til kalibrering
  • Udførelse og overvågning af dataopsamlingen
  • Signalanalyse

Metrotech kan på en række områder også foretage dataanalyse.

Installering af hardware og elektriske komponenter kan ske i samarbejde med underleverandører/ samarbejdspartnere.

 

Eksempel: Forskningsskib udstyret med flere GPS synkroniserede systemer: