Varmetransmission

 Fri konvektion i et glas vand

Denne model behandler fri konvektion i et glas vand. Fri konvektion er et fænomen, der ofte ignoreres i kemisk udstyr. Men i visse tilfælde kan det være af stor betydning, for eksempel i fermenteringsprocesser, støbning, og biokemiske reaktorer. Naturlig konvektion kan også være den største bidragyder til transport i små reaktorer.

 

 

 

Afkøling af en sprøjtestøbe

Køling er en vigtig proces for fremstilling af sprøjtestøbt plast. Først og fremmest kan køletiden repræsentere mere end halvdelen af produktionscyklussen.

For det andet ønskes der en homogen afkølingsproces for at undgå fejl i de fremstillede dele. Hvis plastmaterialer i sprøjtestøbning matricen nedkøles ensartet og langsomt, kan restspændinger undgås, og dermed risikoen for kædetråde og revner i slutproduktet kan minimeres.

Som en konsekvens heraf bliver positioneringen og egenskaberne af kølekanalerne vigtige aspekter ved udformningen af ​​formen.