Fluiddynamik (CFD)

 Statisk mixer

I statiske mixere pumpes væsken gennem et rør, der indeholder stationære blade. Denne blandingsteknik er særlig velegnet til blanding af laminarstrømning, fordi det giver mindre tryktab i dette flowregime. I dette eksempel er strømmen undersøgt i en statisk mixer med snoede klinger.

 

 

 

Ahmed body

En "Ahmed body" repræsenterer en forenklet geometri af en landkøretøj af "bluff body"-typen. Længden af en "bluff body" er i strømningsretningen tæt på længden vinkelret på flowretningen. Dens form er realistisk nok til at muliggøre en nøjagtig flowsimulering, men der mangler nogle vigtige praktiske detaljer som er relevante for biler.