Simulering med multifysik (FEA)


Med modellering, beregning og simulering af fysik, baseret på "finite element analysis" (FEA), kan et produkt udvikles hurtigere og billigere. I dag kaldes det for "Simulation Driven Product Development".

Metrotech er specialiseret i følgende områder:

I en virtuel verden kan det vurderes, om de tekniske specifikationskrav til et produkt er tilstrækkelige eller over-tilstrækkelige for, at produktet faktisk gør det, som er hensigten. Simuleringen kan derfor kvalificere grundlaget for at lave en prototype, for videreudvikling af et produkt eller for helt at droppe ideen. 

Metrotech kan modellere, simulere og analysere jeres idéer. Det kan være som et første hurtigt indtryk eller som en detaljeret og dyb analyse.

En multifysisk simulering kan også bruges til dokumentation af eksisterende produkter, for eksempel at produktet har bestemte kvaliteter eller opfylder bestemte krav, fx. CE-mærkning.


Forhold, der f.eks. kan indgå i en simulering, er materialers styrke, lyd, vibration, varme, ledningsevne, vægt og størrelse. 


En simulering vil yderligere f.eks. kunne angive:

  • om et bestemt materiale er stærkt nok
  • hvilke materialer, kunden kan anvende i stedet for.
  • støjniveuauet fra det færdige produkt
  • vibrationer i produktet
  • varmeudvikling i produktet

 Og dermed pris og levetid for produktet.