Velkommen til Metrotech


Metrotech leverer ingeniørrådgivning, problemløsning og konceptudvikling inden for produktudvikling, forskning, test og verifikation i hele verden. 

Metrotechs kerneydelser er: